Reference

Investitor: Appelatio d.o.o.
Građevina: Višestambena zgrada
Lokacija: Biograd n/m, Hrvatska
Opis posla: Glavni projekt konstrukcije i stručni nadzor

Investitor: Bibinjska vila d.o.o.
Građevina: Stambena zgrada
Lokacija: Bibinje, Hrvatska
Nivo: Glavni projekt konstrukcije i stručni nadzor

Investitor: Dm-drogerie markt d.o.o
Građevina: Trgovina kozmetikom
Lokacija: Zadar, Hrvatska
Opis posla: Glavni projekt konstrukcije i stručni nadzor

Investitor: Grad Benkovac
Građevina: Pristup Kaštelu
Lokacija: Benkovac, Hrvatska
Opis posla: Glavni projekt uređenja pristupa Kaštelu

Investitor: Grad Biograd n/m
Građevina: Uređenje obale
Lokacija: Biograd n/m, Hrvatska
Nivo: Stručni nadzor i tehničko savjetovanje

Investitor: Inox Marijan – IM
Građevina: Poslovna građevina
Lokacija: Biograd n/m, Hrvatska
Opis posla: Glavni projekt konstrukcije

Investitor: Javna  vatrogasna postrojba  Plitvička  jezera
Građevina: Rekonstrukcija  i  dogradnja  vatrogasne  zgrade
Lokacija: Korenica, Hrvatska
Opis posla: Glavni projekt konstrukcije

Investitor: Maxim Company Tours d.o.o.
Građevina: Višestambena zgrada
Lokacija: Biograd n/m, Hrvatska
Nivo: Idejni, glavni projekt i stručni nadzor

Investitor: Metalplast V.N. Zadar
Građevina: Proizvodna hala
Lokacija: Zadar, Hrvatska
Opis posla: Glavni projekt konstrukcije

Investitor: Mille d.o.o.
Građevina: Stambena zgrada
Lokacija: Sukošan, Hrvatska
Nivo: Idejni, glavni projekt i stručni nadzor

Investitor: Mitrović d.o.o.
Građevina: Autosalon i servis Opel, Chevrolet, Saab, Toyota i Ford
Lokacija: Zadar, Hrvatska
Nivo: Idejni, glavni projekt, stručni nadzor i tehničko savjetovanje

Investitor: Općina Pag
Građevina: Sanacija obale i dogradnja lukobrana
Lokacija: Vlašići, otok Pag, Hrvatska
Opis posla: Idejni projekt sanacije obale i dogradnje lukobrana

Investitor: Općina Privlaka
Građevina: Sanacija i dogradnja luke Privlaka
Lokacija: Privlaka, Hrvatska
Opis posla: Idejni projekt sanacije i dogradnje luke

Investitor: Općina Starigrad
Građevina: Sanacija dijela obale
Lokacija: Starigrad Paklenica, Hrvatska
Opis posla: Projekt sanacije dijela obale u luci Starigrad-Paklenica

Investitor: Općina Sukošan
Građevina: Sanacija konstrukcije dječjeg vrtića
Lokacija: Sukošan, Hrvatska
Opis posla: Stručni nadzor sanacije konstrukcije

Investitor: Općina Tkon
Građevina: Proširenje marine
Lokacija: Tkon, Hrvatska
Nivo: Stručni nadzor i tehničko savjetovanje

Investitor: O.Š. Šime Budinića
Građevina: Sanacija i adaptacija sportske dvorane
Lokacija: Zadar, Hrvatska
Nivo: Stručni nadzor i tehničko savjetovanje

Investitor: PETA BRZINA d.o.o.
Građevina: Autosalon i servis Seat i Škoda Zadar
Lokacija: Zadar, Hrvatska
Opis posla: Glavni projekt konstrukcije, stručni nadzor i tehničko savjetovanje

Investitor: Poljoprivredna zadruga Pakoška
Građevina: Proizvodna hala
Lokacija: Pakoštane, Hrvatska
Opis posla: Idejni projekt

Investitor: Turistička zajednica Kolan – Mandre
Građevina: Luka Mandre   
Lokacija: Mandre, Hrvatska
Opis posla: Glavni projekt    

Građevina: Autokamp
Lokacija: Sv. Filip i Jakov, Hrvatska
Nivo: Idejni projekt

Građevina: Autopraonica
Lokacija: Sv. Nedelja, Hrvatska
Opis posla: Glavni projekt konstrukcije

Građevina: Autopraonica
Lokacija: Zadar, Hrvatska
Opis posla: Glavni projekt konstrukcije

Građevina: Garaža autobusa
Lokacija: Zadar, Hrvatska
Opis posla: Glavni projekt konstrukcije

Građevina: Ljekarna u poslovno kulturnom centru Sali
Lokacija: Sali, Hrvatska
Nivo: Projekt privođenja namjeni

Građevina: Proizvodna hala
Lokacija: Zadar, Hrvatska
Opis posla: Glavni projekt konstrukcije i stručni nadzor

Građevina: Stambeno poslovna zgrada
Lokacija: Maslenica, Hrvatska
Opis posla: Idejni i glavni projekt

Građevina: Stambeno poslovna zgrada
Lokacija: Benkovac, Hrvatska
Opis posla: Idejni i glavni projekt

Građevina: Višestambena zgrada
Lokacija: Biograd n/m, Hrvatska
Opis posla: Glavni projekt konstrukcije

Građevina: Višestambena zgrada
Lokacija: Pašman, Hrvatska
Opis posla: Glavni projekt konstrukcije