Nadzor

IMO – ZADAR d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga stručnog nadzora nad građenjem novih građevina, nad rekonstrukcijama i/ili sanacijama građevina, nad dogradnjama i nadogradnjama, te nad energetskim sanacijama građevina i uklanjanjem građevina.